• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  precipitability
  khả năng lắng bùn cát
  load precipitability
  khả năng lắng bùn cát lửng
  suspended load precipitability
  khả năng lắng phù sa
  alluvium precipitability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X