• Thông dụng

  Swell like with oedema, be oedematous, be puffed with oedema.
  Oedema
  Spell, charm
  Puff.
  Thổi phù một cái tắt đèn
  To puff out the lamp.
  phù phù Thổi lửa phù phù
  To blow on the fire with puffs.
  (từ cũ) như phò

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  slave

  Giải thích VN: dụ như đĩa phụ.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  edema

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cap
  clad
  clothe
  coat
  coating
  cover
  covered
  covering
  facing
  lap
  line
  overlay
  overlie
  paste
  plate
  residence
  sheathe
  wrap
  additional
  ancillary
  auxiliary
  collateral
  complement
  complementary
  emergency
  intermediate
  lateral
  minor
  non-essential
  secondary
  servo
  spare
  subordinate
  subsidiary
  supplemental
  supplementary

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  subordinate
  subsidiary
  supplementary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X