• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bulk of information

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  information block
  khối thông tin chương trình
  Program Information Block (PIB)
  khối thông tin cổng
  PIB (portinformation block)
  khối thông tin cổng
  port information block
  khối thông tin công việc
  task information block (TIB)
  khối thông tin giao tiếp
  session information block (SIB)
  khối thông tin giao tiếp
  SIB (sessioninformation block)
  khối thông tin tác vụ
  task information block
  khối thông tin tác vụ
  TIB (taskinformation block)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X