• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  text block
  bắt đầu khối văn bản
  Start of Text Block (STB)
  kết thúc khối văn bản
  End of Text Block (ETB)
  khối văn bản soạn thảo
  composed text block
  khối văn bản trung gian
  intermediate text block (ITB)
  khối văn bản trung gian
  ITB (intermediatetext block)
  Khối văn bản trung gian(BISYNC)
  Intermediate Text Block (BISYNC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X