• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adiabatic demagnetization
  khử từ đoạn nhiệt hạt nhân
  nuclear adiabatic demagnetization
  quá trình khử từ đoạn nhiệt
  adiabatic demagnetization process
  Giaque-Debye method
  magnetic cooling
  paramagnetic cooling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X