• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bay
  blank
  span
  chiều dài khoảng vượt
  span length
  khoảng vượt (sông)
  river span
  khoảng vượt của cần trục
  crane span
  khoảng vượt gối đầu
  overlap span

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X