• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  section
  giải phóng khu gian
  clear (section)
  giải phóng khu gian đóng đường
  clear the block section
  khu (gian) đường sắt đang sửa chữa
  relaying section
  khu gian đóng đường
  section block
  khu gian đường sắt
  track section
  khu gian đường sắt đang sửa chữa
  track section under repair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X