• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  portal

  Giải thích VN: Một cấu trúc khung được tạo ra bởi 2 khung thẳng đứng nối theo phương nằm [[ngang. ]]

  Giải thích EN: A skeletal structure made up of two uprights joined by a horizontal at the top.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X