• Thông dụng

  Find a pretext.
  Lúc nào cũng kiếm cớ để nghỉ
  To always find a pretext for absence from work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X