• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  integral control

  Giải thích VN: Sự kiểm soát trong đó sự biến đổi trong dấu hiệu kiểm soát tỷ lệ với báo hiệu [[lỗi. ]]

  Giải thích EN: Control in which changes in the control signal are proportional to the error signal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X