• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pneumatic-tyred
  máy lăn đường kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred road roller
  máy san kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred grader
  máy trục kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred crane
  máy ủi kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred bulldozer
  máy xúc kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred mechanical shovel
  máy đầm lăn kiểu bánh hơi
  pneumatic-tyred tamping roller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X