• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  kilowatt

  Giải thích VN: Đơn vị công suất, bằng 1000W hay 1,34 lực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X