• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  handcrafted
  hand-made
  gạch làm bằng tay
  hand-made brick
  đầu đinh tán làm bằng tay
  hand-made rivet head
  manual
  việc làm bằng tay
  manual work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X