• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balance
  bộ làm cân bằng
  line-balance converter
  làm cân bằng tĩnh động
  balance statically and dynamically
  compensate
  counterbalance
  Equalization (EQL)
  equalize
  equilibrate
  equipoise
  poise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X