• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adit
  sự đào bằng
  adit driving
  bench
  crut
  driftway
  gallery
  phương pháp bằng
  gallery method
  phương pháp vòm chống hai bằng
  two-gallery method of supported arch
  horizontal excavation
  lateral opening
  open-hearth furnace
  stulm
  ice fall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X