• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  spouting hole
  spouting horn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air furnace
  converter
  thổi axit
  acid Bessemer converter
  thổi axit
  acid converter
  thổi bazơ
  basic Bessemer converter
  thổi bazơ
  basic converter
  thổi Bessemer
  Bessemer converter
  thổi Bessemer axit
  acid Bessemer converter
  thổi Bessemer axit
  acid converter
  thổi Bessemer bazơ
  basic Bessemer converter
  thổi Bessemer bazơ
  basic converter
  thổi Thomas
  basic-Bessemer converter
  lượng nạp thổi
  converter charge
  miệng thổi
  converter mouth
  phương pháp thổi axit
  acid converter process
  sự làm nghiêng thổi
  converter tilting
  converting furnace
  retort
  reverberatory furnace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X