• Thông dụng

  (cũng nói lụi hụi) Be completely wrapped (engrossed) (in some work).
  lúi húi cả ngày đáng mấy quyển sách mới viết xong
  To be engrossed in tying a newly-written book all day long.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X