• Thông dụng

  Wheedle, coax.
  Lừa phỉnh ai lấy cái
  To wheedle someone out of something, to wheedle something out of somebody.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X