• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross bond
  cross connection
  cross tie
  cross-link
  cross-linking
  chất liên kết ngang
  cross-linking agent
  sự (tạo) liên kết ngang bằng bức xạ
  radiation cross-linking
  tác nhân liên kết ngang
  cross-linking agent
  cure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X