• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  internodal
  bộ xử thông báo liên nút
  IMH (internodalmessage handler)
  bộ xử thông báo liên nút
  internodal message handler (IMH)
  hàng đợi đích liên nút
  internodal destination queue
  tiền tố dãy liên nút
  internodal sequence prefix
  interstitial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X