• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dose meter
  dose output meter
  dosimeter
  liều (lượng) kế anpha
  alpha-dosimeter
  liều lượng kế bỏ túi
  pocket dosimeter
  liều lượng kế bức xạ
  radiation dosimeter
  liều lượng kế dùng phim
  film dosimeter
  liều lượng kế tia x
  X-ray dosimeter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X