• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  iridoplegia
  liệt mống mắt hoàn toàn
  complete iridoplegia
  liệt mống mắt phản xạ
  reflex iridoplegia
  liệt mống mắt điều tiết
  accommodation iridoplegia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X