• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ditch excavator
  ditcher
  máy đào mương kiểu quay
  rotary ditcher
  máy đào mương nhiều gàu
  multibucket ditcher
  ditching plow
  trench excavator
  trench hoe
  trencher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X