• Thông dụng

  Ditch.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canal
  mương đào
  ditch canal
  channel
  mương hở
  open channel
  mương thải nước
  effluent channel
  mương thoát nước
  drainage channel
  mương tưới
  drainage channel
  mương đổi dòng
  bypass channel
  rãnh, mương [[[nước]], nước thải]
  channel (wateror drainage)
  dike
  mương nước
  dead dike
  ditch

  Giải thích VN: Kết quả của việc đào một đường dẫn dài, nhỏ tương đối nông, dùng cho việc thoát nước hoặc tưới tiêu, hoặc để chôn đường ống, dây cáp, hoặc cho những mục đích [[khác. ]]

  Giải thích EN: A long, narrow, relatively shallow excavation in the earth, dug for drainage or irrigation, to bury pipes, wires, or cables, or for various other purposes..

  cày xẻ mương
  ditch plough
  máy đào mương
  ditch excavator
  mương bên
  lateral ditch
  mương bít
  cutoff ditch
  mương cấp nước
  feed ditch
  mương cắt
  cutoff ditch
  mương chảy
  flow ditch
  mương chính
  head ditch
  mương chính
  main ditch
  mương chứa nước thải
  waste ditch
  mương cụt
  dead ditch
  mương dẫn hướng
  pilot ditch
  mương hở
  field ditch
  mương hứng
  collecting ditch
  mương máng
  drain-ditch
  mương nhánh
  lateral ditch
  mương phân phối
  distribution ditch
  mương sục khí
  oxidation ditch
  mương tập trung nước
  drainage ditch
  mương tháo
  outlet ditch
  mương tháo nước
  drainage ditch
  mương thoát
  drain ditch
  mương thu
  collecting ditch
  mương tiêu
  ditch dragline
  mương tiêu nước
  drainage ditch
  mương tưới nước
  irrigation ditch
  mương tưới-tiêu
  dual purpose ditch
  mương đào
  ditch canal
  mương đắp qua vùng trũng
  elevated ditch
  mương đồng mức
  contour ditch
  mương đưa nước vào ruộng
  supply ditch
  sự đào mương
  ditch digging
  việc đào mương
  ditch work
  đường mương
  alignment of ditch
  ditch line
  ditch race
  drain
  mương chính
  main drain
  mương hở
  open drain
  mương máng
  drain-ditch
  mương máng
  spoon drain
  mương máng liên hợp
  combined drain
  mương nhánh
  branch drain
  mương nông nghiệp
  agricultural (pipe) drain
  mương ruộng
  field drain
  mương sử dụng riêng
  property service drain
  mương thấm
  soakage drain
  mương thấm
  weeper drain
  mương thoát
  drain ditch
  mương xả rác
  rubble drain
  mương xếp đá
  rock drain
  duct
  foss (e)
  gully
  bể mương xói
  Gully trap (GT)
  mương xói
  gully erosion
  vũng mương xói
  gully basin
  gutter
  launder
  slot
  trench
  máy đào mương
  trench excavator
  máy đào mương
  trench hoe
  mương cung cấp
  utility trench
  mương thu
  absorption trench
  phương pháp đào mương
  trench method
  sự ốp mương
  trench sheeting
  trench compactor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X