• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  induction generator
  máy phát (điện) cảm ứng tự kích thích
  self-excited induction generator
  inductor alternator
  inductor generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X