• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  direct current generator
  máy phát (điện) một chiều kích thích độc lập
  separately excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều tự kích thích
  self-excited direct-current generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X