• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  countercurrent spray dryer

  Giải thích VN: Khí ga khô chuyển động ngược hướng xịt tác động của máy làm [[khô. ]]

  Giải thích EN: A drying machine in which the drying gases move in a direction opposite to that of the spray.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X