• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cam-ring chuck
  scroll chuck
  self-centering chuck
  two-faw chuck
  universal chuck

  Giải thích VN: Một mâm cặp máy tiện các êtô đồng tâm dùng trong các sản phẩm hình [[trụ. ]]

  Giải thích EN: A lathe chuck having concentric jaws; used in cylindrical work..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X