• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  command code
  instruction code
  lệnh chế độ
  mode instruction code
  lệnh máy
  machine instruction code
  lệnh máy tính
  computer instruction code
  machine code
  order code
  bộ xử lệnh
  OCP (ordercode processor)
  bộ xử lệnh
  order code processor
  bộ xử lệnh
  order code processor (OCP)
  lệnh dịch vụ đồng nhất
  Uniform Service Order Code (USOC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X