• Thông dụng

  Danh từ.
  metre; meter
  Động từ.
  to strop;
  to set (razor)
  Động từ.
  to meak,
  to tell tales

  Tính từ.

  Pale.
  mặt tái mét
  pale face.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tired

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  fatigue

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  m (meter, metre)
  meter (m)
  metre
  metre (m)
  metric
  metrical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X