• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  memory module
  môđun nhớ hai hàng chân
  DIMM (dualin-line memory module)
  môđun nhớ một hàng chân
  CIM/SIMM (singlein-line memory module-SIMM)
  môđun nhớ một hàng chân
  single in-line memory module (SIMM)
  môđun nhớ một hàng chân (SIMM)
  single in-line memory module-SIMM

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X