• Thông dụng

  Succlent.
  Chùm nho chín mọng
  A bunch of ripe and succulent grapes.
  Cây mọng nước
  A succulent plant, a succulent.
  Swollen, bursting (with a liquid).
  Nhọn mọng mủ
  Aboil taht is swollen with pus.
  Mòng mọng láy ý giảm
  Somewhat suuculent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X