• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carrier level
  sự khử nhạy mức sóng mang trong biến điệu
  reduction in carrier level during modulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X