• Thông dụng

  Danh từ.
  capillary.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  capillary tube

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capillary
  bộ góp ẩm mao quản
  capillary collector
  lỗ mao quản
  capillary bore
  nhớt kế mao quản
  capillary viscometer
  nước mao quản
  capillary water
  ống mao quản
  capillary tube
  sự làm khô hệ mao quản
  capillary drying

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X