• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  wave-type microphone

  Giải thích VN: Micro tính định hướng phụ thuộc vào sự giao thoa sóng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X