• Thông dụng

  (lý, kỹ thuật) Incandescent.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  candescence
  incandescence
  incandescent
  chất rắn nóng sáng
  incandescent solid
  dây tóc nóng sáng
  incandescent filament
  khí nóng sáng
  incandescent gas
  đèn nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn nóng sáng
  incandescent light
  đèn nung nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn ống nóng sáng
  tubular incandescent lamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X