• Thông dụng

  Small amount, amount between five and seven.
  Chỉ đi nghỉ năm bảy ngày
  To take only from five to seven days off.
  Năm lần bảy lượt
  Agreat many times.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X