• Thông dụng

    Linger.
    Còn nấn nữa đến giờ đi rồi
    Don't linger any more, it is time to depart.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X