• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fuel valve
  fill up
  fuel
  máy nạp nhiên liệu
  fuel-charging machine
  phễu nạp nhiên liệu
  fuel hopper
  sự nạp nhiên liệu
  fuel charge
  sự nạp nhiên liệu theo vùng ( phản ứng)
  zoned fuel loading
  sự nạp nhiên liệu từng
  batch fuel loading
  thiết bị nạp nhiên liệu
  fuel feeder
  van nạp nhiên liệu
  fuel inlet valve
  fuel charge
  fuel feed
  fuel load
  refuel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X