• Thông dụng

  Danh từ.
  funnel.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bin
  boot
  bowl
  chậu hình phễu
  funnel-shaped bowl
  chute
  máng cấp liệu vào phễu
  hopper-furnace feed chute
  cone
  hình phễu
  cone-mouthed
  hình phễu
  cone-shaped
  phễu bùn
  puff cone
  phễu giảm áp
  cone of depression
  phễu hút
  sucker cone
  phễu hút
  suction cone
  phễu lắng
  settling cone
  phễu loe
  bell cone
  phễu mica
  mica cone
  phễu nạp
  receiving cone
  phễu phân loại
  cone classifier
  phễu rót
  approach cone
  phễu sụt
  depression cone
  phễu tháo
  discharge cone
  phễu tháo quặng
  cone raise
  phễu thoát khí
  blowing cone
  phễu trộn
  combining cone
  phễu trũng
  cone of depression
  phễu vào (bộ lọc)
  approach cone
  crater
  miệng phễu do va đập
  impact crater
  phễu nghiền (do nổ)
  crushing crater
  phễu đập vụn (do nổ)
  crushing crater
  đèn phễu ghi dao động
  crater-lamp oscillograph
  funnel
  chậu hình phễu
  funnel-shaped bowl
  cửa sông hình phễu
  funnel shaped estuary
  giá phễu lọc
  funnel stand
  giá đỡ phễu
  funnel holder
  mái hình phễu
  funnel shaped roof
  mái nhà hình phễu
  funnel-shaped roof
  mép phễu (nổ)
  funnel edge
  mép phễu (nổ)
  funnel lip
  mép phễu (nổ)
  funnel rim
  nhớt kế kiểu phễu
  funnel viscometer
  nhớt kế kiểu phễu Marsh
  Marsh funnel type viscometer
  phễu (chiết) tách
  separatory funnel
  phễu an toàn
  safety funnel
  phễu axít
  acid funnel
  phễu Buchner
  Buchner funnel
  phễu Buchner (lọc)
  Biicheer funnel
  phễu cấp liệu
  feed funnel
  phễu chiết
  separating funnel
  phễu chiết
  tap funnel
  phễu dẫn lưu
  drainage funnel
  phễu giọt
  dropping funnel
  phễu hình chuông
  third funnel
  phễu hút
  sucker funnel
  phễu hút
  suction funnel
  phễu kecstơ
  karst funnel
  phễu lọc
  filter funnel
  phễu lọc
  straining funnel
  phễu lọc nang
  hot filtration funnel
  phễu lọc nóng
  hot air funnel
  phễu lọc thủy tinh đóng cục
  sintered glass filter funnel
  phễu mạch
  vascular funnel
  phễu ống khói
  smoke funnel
  phễu phân chia
  separating funnel
  phễu rót
  priming funnel
  phễu sứ
  porcelain funnel
  phễu tách
  separating funnel
  phễu thu nước
  water-intake funnel
  phễu xả khí
  exhaust funnel
  vỏ dạng phễu
  funnel-shaped shell
  đuôi phễu
  funnel tube
  hopper
  bố trí dạng chuông phễu
  bell and hopper arrangement
  cái cân hình phễu
  hopper scales
  cân phễu chứa
  hopper scales
  cầu phễu chứa
  hopper gantry
  máng cấp liệu vào phễu
  hopper-furnace feed chute
  phễu (tiếp liệu) cân
  weighting hopper
  phễu bùn
  mud hopper
  phễu cân (để phối liệu)
  weigh-hopper
  phễu cấp liệu của máy xay
  mill feed hopper
  phễu chất liệu
  feed loading hopper
  phễu chất liệu
  loading hopper
  phễu chất tải
  loading hopper
  phễu chất thải
  charging hopper
  phễu chứa vật liệu trộn
  mixed material storing hopper
  phễu hứng tro bay
  fly-ash hopper
  phễu máy trộn
  mixer hopper
  phễu nạp
  charging hopper
  phễu nạp liệu
  batching hopper
  phễu nạp liệu
  loading hopper
  phễu nạp nhiên liệu
  fuel hopper
  phễu nhập liệu
  collecting hopper
  phễu phối liệu
  charge hopper
  phễu than (trên đường sắt)
  track hopper
  phễu than cám
  slack hopper
  phễu thoát nước mưa
  rainwater hopper
  phễu thu
  receiving hopper
  phễu tiếp liệu
  feed (ing) hopper
  phễu tiếp liệu
  feed hopper
  phễu tiếp liệu
  feeder hopper
  phễu tiếp nhận
  receiving hopper
  phễu trộn bùn
  mud mixing hopper
  phễu vào liệu
  receiving hopper
  phễu định lượng
  batching hopper
  phễu đổ tông
  concreting hopper
  phễu đổ tông
  gob hopper
  phễu đổ liệu
  feed hopper
  phễu đổ liệu rung
  vibratory hopper
  phễu đổ phôi (ép đùn)
  feed hopper
  phễu đổ rác
  loading hopper
  phễu đong
  measuring hopper
  toa xe phễu
  Car, Hopper
  toa xe phễu
  hopper car
  toa xe phễu
  hopper wagon
  popper
  shoot
  track hopper

  Giải thích VN: Phễu được thiết kế để phù hợp với xe chở nước [[mưa. ]]

  Giải thích EN: A hopper-shaped receptacle used in the unloading of railroad cars.

  tray

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X