• Thông dụng

  Fold, crease.
  lại nếp quần
  To press one's trousers and give them new creases.
  (nghĩa bóng) Way.
  Nếp suy nghĩ
  A way of thingking.
  Glutinous rice, sticky rice.
  Bánh nếp
  A glutinous rice cake.
  Sticky and white variety.
  Ngô nếp
  The sticky and white variety of maize.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crease
  fold
  furrow
  plication
  architrave
  arris
  band
  border
  edge
  hoop
  strap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X