• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  water-based
  dung dịch khoan nền nước (kỹ thuật khoan)
  water-based mud
  keo dán nền nước
  water-based backing adhesive
  sơn nền nước
  water-based paint

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X