• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abreast connection
  connect in parallel
  connection in parallel
  multiple
  mạch nối song song
  multiple connection
  nối song song-nối tiếp
  multiple series connection
  parallel
  bộ nối song song
  parallel connector
  các đường nối song song
  anti-parallel lines
  ghép nối song song
  parallel interface
  kết nối song song
  parallel connection
  khớp nối song song
  parallel interface
  mạch nối song song
  parallel circuit
  mạch nối song song
  parallel connection
  sự ghép nối song song
  parallel coupling
  sự kết nối song song
  parallel connection
  được nối song song
  connected in parallel
  đường nối song song
  parallel connection
  parallel connection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X