• Thông dụng

  Water-fern
  Thả bèo
  To float water-fern, to grow water-fern (on a pond)
  chưng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải băm bèo thái khoai ca dao
  Because my folks are poor, I have to chop up water-fern and slice sweet potato
  Rẻ như bèo
  Dirt-cheap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X