• Thông dụng

  Think better of (something), have second thoughts.
  Tôi đã nghĩ lại quết định nhận trách nhiệm đó
  I have had second thoughts, so I shall take on that responsibility; I have thought better of my refusal, I shall take on that responsibility.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X