• Thông dụng

  Danh từ

  Military obligation
  Công dân bổn phận thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân
  The citizen must fulfill his military obligation and join in the all-people national defense
  Hiến Pháp - Chương V - Điều 77

  [Tham khảo bản Hiến Pháp rút gọn]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X