• Thông dụng

  Danh từ.

  Duty, obligation
  bổn phận làm con đối với cha mẹ
  ones obligations as a child to ones parents
  làm tròn bổn phận
  to discharge ones duty
  công dân bổn phận làm nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc
  each citizen is under obligation to join the army for the defence of the fatherland

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X