• Thông dụng

  Incline one's head, bow one's head (in the memory of some revere dead).
  Nghiêng mình trước mồ những chiến đã hy sinh tổ quốc
  To how one's head to the memory of those who have laid down their lives for the country.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X