• Thông dụng

  Grind one's teeth, clench one's teeth.
  Tức quá nghiến răng ken két
  To grind one's teeth with a screeching noise out of anger.
  Nghiền răng chịu đau
  To clench one's teeth and endure a pain.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X