• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  direct material
  nguyên liệu trực tiếp lưu kho
  raw direct material inventory
  phương sai của chi phí nguyên liệu trực tiếp
  direct material cost variance
  direct materials
  phương sai của chi phí nguyên liệu trực tiếp
  direct materials cost variance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X